VTA - varig tilrettelagt arbeid

Deltakerne i VTA har arbeidspraksis og oppgaver innenfor salg og service.

Videre er det ulike oppgaver innefor produksjon og montasje.

Av våre oppgaver kan nevnes: kantine, renhold, transportoppgaver og kafe`.

Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering

og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon,

og som derfor har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølgning.

Det er lagt opp til varige arbeidsplasser for personer med uførepensjon som hovedinntekt,

men som ønsker et arbeidstilbud for å gjøre hverdagen mer positiv.

Det er forventet at deltakere i tiltaket har en produksjonskapasitet.

Muligheten for yrkesmessig attføring holdes åpen.

Deltakere kan være i tiltaket så lenge det er hensiktsmessig.

I løpet av en prøvetid på 6 måneder, vil

arbeidstiden bli trappet opp mot minimum 50% stilling.

Bonuslønn som er basert på oppmøte, blir utbetalt i tillegg til den enkeltes trygdeutbetaling

Skriv ut